Как протича рабония процес със SkyGlazing

  • Създаване на проект

   Smiley face

   Стъпка 1

   Със SkyGlazing лесно изчертавате и най-сложния детайл, независимо дали е дограма, окачена фасада или неправилна конструкция – арки, закръгления, скосения или трапци.

 • Генериране на оферта

  Smiley face

  След изчертаване на модулите, клиента получава пълна информация за неговата поръчка под формата на оферта. Документът съдържа визуализация, описание на всеки модул, цена, размери, избран профил, обща площ и крайна цена.

 • Прехвърляне на поръчките от офисите към цеха за изработка

  Smiley face

  SkyGlazing e изключително подходящ за фирми за дограма с повече от един офис. След изготвянето на офертите в офисите на фирмата, информацията от тях се оптимизира и изпраща към цеха за производство. По време на изготвянето на офертите, системата може да даде всякакъв вид справки, включително и модул за обслужване на производството, който  следи оставащите парчета.

 • Оптимизация

  Smiley face

  SkyGlazing ползва обща автоматична оптимизация на всички поръчки,с възможност за използване на останали парчета от предишни оптимизации.

 • Организация на производството

  Smiley face

  Със SkyGlazing може да разпределите производството на различните профили към различни машини за обработка, както и да групирате на профилите и армировката в производствени колички, да разпечатате етикети, генерирате и зареждате на необходимата информация за двуглави циркуляри и обработващи центрове(Kaban, Murat, Elumatec, Urban и др.).

 • Краен етап

  Smiley face

  Крайният резултат от използването на SkyGlazing е една стегната и работеща система, чияо задача е безпроблемно и гладко да преведе всяка поръчка през различните етапи на производство с минимални загуби и максимална удовлетвореност.